ლინქსი

?? ?????? ??????? ???????? Lynx. ?? ???????? ???? ?????? ?????????? ???????: ?????????? ??????????????. ?????? ???? ???????? ???: ???????? ???? ?????????????? ?? ??????.

???? ?? ????????? ???????????? ?????????? ?? ?????????????? ???????, ?? ???? ??????? ???? ?????? ???????.

6 thoughts on “ლინქსი

  1. Øv, der står bare ???? på min skærm – gætter på, at du skrev kantonesisk? men det kan ikke læses ;-(

  2. Det er ikke oplagt nemt at finde ud af, hvilke fonte der kan benyttes – de er ikke så gode til at have deres links opdaterede ;(
    Evt kunne du give mig et ordentlig link til en TrueType eller PS-font eller noget, der kan bruges på OS X

  3. Nå, og dog, så lykkedes det; men nu er jeg spændt på, om Firefox så finder ud af at bruge dem;)

  4. Nej, georgisk er jo ikke indoeuropæisk, så det er nok ikke mange ord, du kan gætte betydningen af…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.