bookmark_borderʔ > C

Léon har ingen problem med lange vokaler med stød – han udtaler ord som banan og tomat perfekt, omend afkortet: [‘næ??n], [‘mæ??d].

Men han har problemer med stødte konsonanter, så her udvider han stødet med et homorganisk lukke: and, blomst, seng, ild og nej udtaler han [‘æn?d], [‘l?m?b], [‘h????], [‘il?d] og [‘naj?d].

Det eneste ord uden stød, hvor han gør noget tilsvarende, er det engelske car, som han ofte udtaler [‘kha?(r)t].