bookmark_borderDagbog fra midten

Jeg sidder netop og ser Dagbog fra midtenDR2 Dokumania (i parentes bemærket virker det kun i Internet Explorer og Windows – det er for ringe!).

Det er rystende, som stifterne og deres hjælpere var uenige om alt.

Gitte Seeberg og den første spindoktor, Rasmus Jønsson, ville skabe et midterparti, der kunne arbejde til begge sider.

Anders Samuelsen og den anden spindoktor, Ulla Østergaard, ville lave et borgerligt liberalt parti, der var bundet til Anders Fogh.

Og Naser Khader var nok tættest på sidstnævnte, men han var også forvirret og så ikke altid konsekvenserne af sine valg.

Det viser blot igen, hvor vigtigt det er at skrive sit principprogram, før man stifter et nyt parti.