bookmark_borderDen vigtigste grundlovsændring

Politiken har en diskussion kørende om, hvad det er vigtigst at få ændret i Grundloven.

Jeg vil dog hævde, de har glemt den vigtigste ændring, nemlig at gøre det lettere at ændre Grundloven.

Sagen er jo den, at Grundloven er så forældet, som den er, fordi stort set alle har opgivet at ændre den, så man begynder blot at omfortolke lovteksten.

Når der fx står, at “Kongen handler på rigets vegne i mellemfolkelige anliggender”, begyndte man jo på et tidspunkt at tolke “kongen” som “statsministeren/regeringen” i denne sammenhæng, men hvis Grundloven havde været mulig at ændre, kunne man jo blot have ændret teksten, da den reelle ændring fandt sted.

Jeg synes bestemt ikke, det skal være alt for let at ændre Grundloven – den skulle jo nødig miste sin særlige karakter.

Det bedste ville sikkert være at ændre reglen om folkeafstemning til kun at kræve almindeligt flertal, uden noget krav om, at 40% af befolkningen skal stemme for.

Alternativt kunne man jo også helt droppe folkeafstemningerne, og lade to på hinanden følgende folketing vedtage den nye grundlov med 2/3 (eller 3/4) flertal.

bookmark_borderWhen Harry and Sally made a porno

Phyllis and I have watched two movies in the past week (you can tell the telly-watcher-in-residence, a.k.a. Marcel, is away :-)!).

The first one was When Harry Met Sally, which is probably by now a classic. It’s basically about a man and a woman who are best friends and then fall in love and about how hard the transition from friends to lovers is.

Last night we then watched Zach and Miri Make a Porno, which I had been expecting to be something along the lines of Torremolinos 73, i.e., a comedy about a couple making a porn movie to get our of a financial black hole.

However, it turned out to be much more similar to When Harry Met Sally: Again, the real story is about how a man and a woman cope with the transition from best friends to lovers.

I guess Phyllis and I find such movies more interesting than many, simply because that’s a transition we’ve made ourselves.

By the way, all three movies are good fun, and I’d recommend them all.