bookmark_borderBør fonetikere gentage det, deres spædbørn siger?Untitled
Originally uploaded by Joseph Robertson

Man hører ofte, at forældre skal gentage det, deres baby siger, når den pludrer.

Jeg formoder, den lingvistiske grund til dette er at hjælpe barnet med at opbygge det fonologiske system. (Jeg gik aldrig ret meget op i børnesprogstilegnelse, da jeg studerede lingvistik, så dette er gætværk fra min side.)

Men hvis man er fonetiker og i stand til at gentage vilkårlige sproglyde, gør man så sit spædbarn en bjørnetjeneste?

For eksempel siger babyen måske /ni n? ne? | ne ne? n?? | n? n?? næ? | næ næ? na/, og den danske forælder uden fonetisk træning hører og gentager det som /ni ni ne | ne n? n? | n? næ næ | næ na na/, den engelske som /ni? n? ne? | ne? n? n? | n? n? n? | næ næ næ/, og den spanske som /ni ni ni | ne ne ne | ne ne ne | na na na/, hvorimod fonetikeren vil reproducere /ni n? ne? | ne ne? n?? | n? n?? næ? | næ næ? na/ eksakt.

På samme måde med konsonanter: Hvis babyen siger /ba b?a b?a pa p?a/, vil den danske forælder høre og gentage /b?a b?a b??a b?a b??a/ (aspiration er vigtigst), den spanske /ba pa ba pa pa/ (stemthed er vigtigst), og den georgiske /ba p?a ba p?a p?a/ (stemthed og aspiration er begge vigtige), hvorimod fonetikeren igen trofast kopierer babyens produktion: /ba b?a b?a pa p?a/.

Fonetikeren hjælper dermed ikke babyen med at opbygge fonemsystemet, så den lærer formentlig derfor at tale senere.

Dette er teorien, men holder det i praksis? Taler fonetikeres børn senere end andre?