bookmark_borderBye Sky!Home: Satellite Dish
Originally uploaded by pigpogm

When we lived in Rose Street, we had just the normal terrestrial TV channels. However, when we moved to Newton Mearns three and a half years ago, we decided to get Sky to please the kids. We didn’t get Sky Movies or Sky Sports, but we still paid £23.50 a month on top of the TV license.

However, the penny finally dropped last month that we were paying £23.50 for just a few channels more than what is freely available through FreeSat, and that our old Sky satellite dish was perfect for FreeSat reception.

So last week we bought a Humax Foxsat HDR 500GB Freesat HD Satellite Receiver and Digital TV Recorder, and it works beautifully.

It gives us a few channels in HD (which we didn’t have before), a bigger harddisk for recording programmes, and a more modern menu system.

We’re just wishing we had ditched Sky years ago!

bookmark_borderNordslesvigske stednavne

Der er en glimrende artikel i Politiken om at opsætte skilte med tyske stednavne i Sønderjylland.

Der er efterhånden tosprogede skilte i meget store dele af Europa (bl.a. i det skotske højland og i Wales), så hvorfor ikke også i den tosprogede del af Danmark? Som det udmærket beskrives i artiklen:

For det første skal tosprogede skilte ikke indføres, fordi nogle ikke forstår flertalssproget. Det gør alle. Det gælder også de andre egne af Europa, hvor der er tosproget skiltning.

Tosprogede skilte er et signal, et symbol på respekt for et mindretal. Gennem offentlig tosprogethed kan flertalsstaten anerkende, at der i et område findes flere sprog og nationale tilhørsforhold.

For det andet er synlig tosprogethed vigtig som en fortælling til folk udefra. En fortælling om, at her er et område med flere sprog, nationaliteter og kulturer. Skiltene kan på den måde ses som en reklame for den dynamik, som altid har præget flersprogede og flerkulturelle grænselande.

Det faktum, at tosprogede skilte endnu ikke er blevet sat op, og at emnet er kontroversielt, viser blot, hvor isolationistisk, xenofobisk og indskrænket Danmark efterhånden er blevet. Det ville være glædeligt, hvis Danmark begyndte at bevæge sig i modsatte retning!

bookmark_borderMarcels nye skoleskema

Jeg bloggede for et par måneder siden, at Marcel skulle til at vælge fag.

Alt er nu faldet på plads, og her er hans skema for S3 (altså det tredie af seks år i high school):

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Matematik Personal and Social
Education
Idræt Engelsk Kemi
Historie Fysik Spansk Kunst Matematik
Fransk Engelsk Fysik Spansk Engelsk
Engelsk Kunst Historie Tutor groups Religion
Idræt Fransk Kemi Matematik Idræt
Spansk Matematik Matematik Historie Fysik
Kunst Kemi Fransk

Da han skulle vælge fagene, skrev jeg flg.:

Marcel regner vistnok med at vælge historie, fysik, datalogi, idræt (eller drama) og kemi. Han ville dog meget hellere have haft spansk end datalogi, der ikke regnes for ret krævende af universiteterne.

Der er dog det specielle med Marcel, at skolen regner med, at han består S4-fransk allerede i år. Det ville gøre det ret absurd for ham at tage normale fransktimer i S3 og S4, så vi håber, de vil lade ham tage spansk i stedet (eller i hvert fald noget andet brugbart, såsom geografi eller biologi). Det finder vi nok ud af i næste uge.

Som det ses, fik han lov til at vælge spansk i stedet for datalogi, og han bestemte sig for kunst i stedet for idræt eller drama. Til gengæld fortsætter han med fransk, omend han ikke skal følge samme pensum som resten af klassen, da han skal til studentereksamen i fransk inden for de næste to år.

Opdatering (25/6): Marcel har nu fået lov til at tage idræt i stedet for kunst.