bookmark_borderAserbajdsjan?!?azerbaijan
Originally uploaded by retlaw snellac

Jeg blev for nylig opmærksom på, at man iflg. Retskrivningsordbogen skal skrive Aserbajdsjan og ikke *Aserbajdjan, som jeg havde forventet, altså med -dsj- og ikke -dj-.

På aserbajdsjansk hedder landet Az?rbaycan, hvilket udtales /azærbajd?an/ – grafemet ‘c’ modsvarer altså fonemet /d?/, ligesom på tyrkisk (der jo er nært beslægtet), og det ville man nok normalt skrive som -dj- på dansk.

Men i øvrigt transskriberer vi jo normalt ikke stednavne, der allerede skrives med det latinske alfabet – vi skriver Paris, Wien, Edinburgh og Warszawa, ikke *Bari, *Vin, *Ættenborre og *Varsjava, så hvorfor er har vi overhovedet kastet os ud i transskription her, i stedet for simpelthen at skrive *Azarbaycan (hvis vi går ud fra, at ‘?’ ville blive transskriberet som ‘a’)?

Det eneste mulige svar er, at landet var en del af Sovjetunionen i mange år, og på russisk hedder landet ???????????, hvilket med de normale danske regler for transskription af russisk netop bliver til Aserbajdsjan – vi får -dsj-, fordi der er to bogstaver på russisk: ? ‘d’ og ? ‘sj’.

Jeg synes dog, det er ved at være på tide at lægge landets sovjetiske arv i mølposen. Det bedste ville nok være at give landet et “rigtigt” navn på dansk, ligesom nabolandene Armenien og Georgien, i stedet for blot at transskribere det russiske navn. Hvad vil være bedst? Aserbejdjan ligger ikke godt på tungen, så hvorfor ikke kalde landet Aserbejdien eller simpelthen Aserien?