bookmark_borderDe danske folketingskandidater i to dimensioner

Jeg har før blogget om, hvordan de danske partier kan placeres i to dimensioner, så det er med stor glæde, jeg kan konstatere, at Politiken nu er gået videnskabeligt til værks og har plottet folketingskandidaterne med de samme akser som mig (artikel her og interaktivt plot her).

Som det ses, ligger EL, SF, S, DrV og KrD stort set oven i hinanden på den værdipolitiske akse, og det samme gør LA, V, K og DF. På den økonomiske akse ligger EL klart længst til venstre, SF og S på samme sted, fulgt af DrV, KrD og DF i ét interval, og så V, K og LA længst til højre. Man kan altså stort set ikke adskille S og SF, DrV og KrD eller V, K og LA.

Plottet passer desværre ikke ret godt med min analyse. Konkret “burde” S og SF’s kandidater ligge længere nede, og LA og måske K burde ligge højere oppe på den værdipolitiske akse – det undrer mig virkeligt, at DF kun skiller sig ud på økonomisk politik og ikke på værdipolitik.

Jeg spekulerer på, om det skyldes to ting: (1) S og SF’s kandidater ligger muligvis højere oppe på den værdipolitiske akse end partiets ordførere og spindoktorer. (2) V og K’s kandidater er som repræsentanter for et regeringsparti nødt til at bakke op om regeringens politik, også selvom de personligt har andre holdninger.

Det er også interessant, som midten stort set er tom, selvom man skulle tro, at de fleste vælgere befandt sig dér. Det ville være godt, hvis Politiken prøvede at plotte et repræsentativt udsnit af vælgere ind på samme koordinatsystem, så man kunne se, om partierne har placeret sig hensigtsmæssigt.

bookmark_borderEat insects to save the planetFried Locust, Bangkok
Originally uploaded by cchen

EUobserver has published an essential article today about the necessity of eating insects to save the planet.

It quotes a Dutch academic who believes that ‘insects are the sustainable, healthy and environment friendly foods of the future. “There are so many benefits to the eating of insects compared to conventional livestock, and, nutritionally, insects are exactly the same as conventional meat.”’

It appears that there are now several insect farmers in the Netherlands, concentrating on three species: ‘There are about 1,800 edible insects in the world. But for “scaling up” it has to be possible to raise the insects easily, which leaves mealworms – the larvae of darkling beetles – crickets and locusts.’

Insect products might soon be coming to a supermarket near you, given that there is a ‘team of four PhD students with €1 million for research focussed on extracting protein from insects. This is something of a holy grail […] as it would give all of the goodness of insect protein without the off-putting exoskeleton visuals.’

In case you’re getting hungry from reading this, the article even provides a recipe: ‘the novice insect-eater should start off with insects in a wok with rice and soya sauce, with garlic, pepper and salt: “This is really good.”’

Bon appétit!