Denseman on the Rattis

Formerly known as the Widmann Blog

culturedaeducationfeatured

Det skotske skolesystem

Phyllis som skolepige.
Phyllis som skolepige.

Jeg kom til at nævne for min mor, at min datter vil komme til at lære at læse og skrive før sin kusine, Ursula, som er et år ældre.

Det førte så til en længere samtale om det skotske skolesystem (som i parentes bemærket er forskelligt fra det engelske).

Jeg har prøvet at sammenligne det danske og det skotske system år for år nedenfor.

Der er mange forskelle. Ikke blot starter skotterne tidligere i skolen, men de forventes at kunne læse, før de starter i skolen. Og de slutter et år før danskerne.

I Danmark er der også mange alternativer til gymnasiet – det er der ikke i Skotland, hvor alle går i samme high school.

I tabellen nedenfor har jeg ignoreret mulighed for at gå i 10. klasse i Danmark, hvilket ikke modsvares af noget i Skotland.

Der er flere detaljer på engelsk her.

Yngste i klassen ved start på skoleår Ældste i klassen ved start på skoleår Dansk klasse Skotsk klasse Bemærkninger
17½ 18½ 3. g.
16½ 17½ 2. g. S6 Sidste år i det skotske skolesystem. Eleverne kan enten tage flere Highers eller Advanced Highers.
15½ 16½ 1. g. S5 De skal i slutningen af skoleåret til Highers-eksamen.
14½ 15½ 9. kl. S4 I slutningen af skoleåret skal de til Standard Grade-eksamen. Herefter kan man forlade skolen.
13½ 14½ 8. kl. S3
12½ 13½ 7. kl. S2 De begynder nu at vælge fag til og fra.
11½ 12½ 6. kl. S1 Første år i high school. De begynder nu at gå med slips. Lærerne underviser nu kun i de fag, de har studeret på universitetet.
10½ 11½ 5. kl. P7
10½ 4. kl. P6
3. kl. P5
2. kl. P4
1. kl. P3
0. kl. P2
P1 Første rigtige skoleår – dette er rigtig skole, ikke en form for børnehave.
Preschool De lærer at skrive simple ord, at tælle og at lægge sammen.
Antepreschool Børnene begynder først efter deres 3-års-fødselsdag, så mange går i antepreschool i mindre end et år. De leger primært, men begynder at lære at genkende bogstaver og tal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *