Denseman on the Rattis

Formerly known as the Widmann Blog

dapolitics

Manglende generationsskifte


.
Originally uploaded by Alta Vista

Reduktionen af den radikale folketingsgruppe har haft en uheldig konsekvens: Gennemsnitsalderen er steget, da det primært var de unge folketingsmedlemmer, der ikke blev genvalgt.

Som JP skrev i dag: “[…] de radikale tager prisen som den ældste gruppe med en gennemsnitlig alder på 50,33 år.”

Jeg havde gerne set, at flere var fulgt i mit eksyndlingsfolketingsmedlem, Elisabeth Arnolds, fodspor og havde undladt at genopstille. Lone Dybkjær, Niels Helveg og Marianne Jelved er da alle enormt erfarne og dygtige, men de udgør altså en trediedel af gruppen nu, og det er for meget.

De regnede nok ikke med så stort et mandattab, da de genopstillede, men de fleste kunne jo nok have forudset, at partiet ville gå kraftigt tilbage ved dette valg.

One thought on “Manglende generationsskifte

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *