Denseman on the Rattis

Formerly known as the Widmann Blog

dapolitics

Radikale stemmer i Østjylland

Jeg har benyttet børnenes ferie i Frankrig til at opdatere min beregning af stemmetallene for DrV i Storkreds Østjylland.

Jeg har denne gang haft fat i de enkelte valgsteder, så resultatet skulle være nogenlunde pålideligt (omend jeg havde nogle problemer med at dele Randers op i nord og syd):

Århus Østkredsen 7944 Djurskredsen 3011
Århus Nordkredsen 6174 Favrskovkredsen 2142
Århus Sydkredsen 5294 Randers Nordkredsen 1615
Århus Vestkredsen 4947 Randers Sydkredsen 1535
Skanderborgkredsen 4097 Hedenstedkredsen 1496
Horsenskredsen 3291

Det viser sig altså, at Skanderborgkredsen er endnu mere attraktiv, end jeg troede, og Randerskredsene noget mindre.

Hvis jeg skulle vælge en kreds uden for Århus, ville jeg helt klart gå efter Skanderborg først og så Horsens. Derefter bliver det svært: Djurs er storkredsens største kreds, men har procentvist få radikale vælgere; Favrskov er en lille kreds med mange radikale; og Randerskredsene har tilsammen flere radikale vælgere end Djurs, hvilket har betydning, hvis de to Randers-kandidater lader hinanden føre valgkamp i hinandens kredse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *