Denseman on the Rattis

Formerly known as the Widmann Blog

dalinguistics

Skotsk for danskere 1: vokalerne

Skotsk udtale kan være vanskelig at mestre for danskere, men til dels skyldes det, at vi i skolen lærer engelsk engelsk, og det forvirrer os.

Her er en oversigt over vokalerne på skotsk engelsk (ikke scots, omend forskellene er små):

Fonem Eksempler Ligheder på dansk
i meet mild
e mate midt
? met mæt
? mid mat
a mad tak
? mud børn — bånd
y mood lut — lyt — blødt
o mode flod — ost
? mock sok — suk
?? ice glds. dejlig
ae eyes haj
?? boy tøj

Som det ses, svarer de urundede vokaler rimeligt til danske vokaler. Det mest overraskende er nok her, at den vokal, man som dansker skal bruge i ord som mid, er det danske flade ‘a’, men min datter Anna (der er tosproget) mente bestemt, at dansk ‘badge’ og skotsk ‘bits’ blev udtalt ens.

De rundede vokaler er lidt sværere at passe ind. Vokalen i ‘mood’ kan svinge fra en u-lyd til en ø-lyd, men hvis man bruger et dansk /y/, går man aldrig helt galt i byen. På samme måde har de andre vokaler en del variation, som de danske ikke har. Man skal som dansker passe på aldrig at forveksle vokalerne /?/ og /?/ — ‘dog’ og ‘duck’ indeholder slet ikke samme vokal!

Diftongerne er nemme nok. /??/ begyndet med et fladt dansk ‘a’, så det lyder lidt som en gammeldags udtale af ‘dejlig’.

Den opmærksomme læser vil have lagt mærke til, at både /??/ og /ae/ svarer til engelsk engelsk /a?/, hvor ‘ice’ or ‘eyes’ har samme vokal. Reglen er her, at /??/ normalt bruges, men /ae/ bruges i udlyd, og før /v/ og /ð/. Udlydsreglen gælder også, selvom en endelse tilføjes. Udlydsreglen giver altså ‘eye’ /ae/, og flertalsendelsen ændrer ikke noget, så vi får /ae#z/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *