Denseman on the Rattis

Formerly known as the Widmann Blog

dalinguistics

Æ-ø-å-nonsens


IMG_3126.JPG
Originally uploaded by JasonJT

Flere danske aviser har i dag en historie om, at æ, ø og å er truede bogstaver.

Det giver en masse bøvl at bruge æ, ø og å i digitaliserede tekster, fordi de fleste computerprogrammer og styringssystemer er udviklet på engelsk. På længere sigt er det en trussel mod de særegne danske bogstaver

Det er da det rene ævl. Der har ganske rigtigt været mange problemer tidligere (jeg husker tydeligt, hvor svært det var i 80erne), men siden Latin-1 blev standard, og især efter, at Unicode er kommet ind, er der da ingen problemer overhovedet.

De få områder, hvor der stadig er problemer, arbejdes der intenst med, fx kan man nu bruge de danske bogstaver i URLer (fx www.møllerandersen.dk).

Det danske sprog er muligvis truet, men så længe det består, dør de specielle danske bogstaver ej heller.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *