bookmark_borderTal dansk!the pyramid
Originally uploaded by espresso marco

Det har på det seneste været et varmt emne i den danske debat, om universiteterne skal have lov til kun at undervise på engelsk, eller om dansk skal have en særstilling.

Mange af mine danske venner i universitetsverdenen har været på barrikaderne for at værne om engelsk, kunne jeg se på Facebook.

Nu er jeg jo selv kandidat i to fag, hvor en stor del af bøgerne og forelæsningerne var på engelsk (lingvistik og datalogi), og jeg skrev da også mit speciale på engelsk, så det er bestemt en problematik, jeg selv har haft inde på livet .

Fra et rent videnskabeligt synspunkt ville det bestemt være lettere, hvis alle universiteter var 100% engelsksprogede. Alle ville kunne studere, hvor de ville, og al forskning ville være tilgængelig med det samme.

Men universiteterne har jo også en funktion i samfundet. De fleste studerende forbliver jo ikke i universitetsverdenen – de får job andre steder, og ikke nødvendigvis på arbejdspladser, hvor engelsk er arbejdssproget.

Hvad skal vi fx gøre, hvis fremtidige gymnasielærere reelt ikke kan diskutere deres fag på dansk? Skal gymnasiet så også være engelsksproget? Men så vil folkeskolken jo også blive engelsksproget en generation senere, og hvad sker der så med dansk i sidste ende?

På mange måder ser vi i disse år et spejlbillede af situationen for et par århundreder siden, da latin gradvist blev fortrængt fra de højere læreanstalter og blev erstattet af de nationale sprog, deriblandt dansk.

Vil vi en dag se en ny version af Erasmus Montanus, blot under titelen Ross Hill, om en ung mand, der vender hjem fra universitetet og kun kan tale engelsk?

(Se i øvrigt også Thomas Mailunds interessante indlæg om sprog på kurser, der udbydes på både bachelor- og kandidatniveau.)

bookmark_borderSU089/365 Money…What Money
Originally uploaded by stuartpilbrow

Nu diskuteres det i Danmark, om man skal begrænse SU’en til de første fire år af studiet, altså reelt til bachelordelen og indføre selvfinanciering (eller lån) på master-delen.

Da Phyllis studerede, fik hun en vis grad af uddannelsesstøtte. Kort efter blev den fjernet, og Labour har siden indført brugerbetaling på de engelske universiteter (£3000 pr. år, men det drøftes ofte at fjerne loftet). De skotske er stadig gratis, men hvem véd, hvor længe det varer?

Jeg vil derfor godt advare om, at det kan være en glidebane, hvis man begynder at reducere SU’en.

Jeg er godt klar over, at Skattekommissionen hævder, at folk med lange videregående uddannelser har så høje livsindtægter, at de vil tjene mere på lavere skatter, end de sætter til på lavere SU.

Det er naturligvis rigtigt for mange, fx jurister, økonomer og cand.polit.er, som sikkert sidder på de fleste pladser i kommissionen. Men det gælder ikke nødvendigvis humanister og teologer, som ofte ikke har specielt høje livsindtægter.

Man kan også nemt komme i den situation, at nyuddannede har så stor gæld, at de bruger første halvdel af deres arbejdsliv på at afbetale gælden, hvilket igen betyder, at de nok forbliver lejere, hvilket kraftigt kan forringe deres økonomiske situation ved slutningen på arbejdslivet.

SU’en er en relativt billig måde at sikre, at mange har en høj uddannelse og ikke starter livet med bundløs gæld, og den er værd at bevare!

bookmark_borderNational governmentA little hairy
Originally uploaded by spakattacks

More and more people (or rather, Labour supporters) are calling for a national government.

They’re basically claiming that this is such a grave crisis that the major parties should put aside their differences and work together.

However, although this crisis is worldwide, Britain is in a worse situation than most other countries because of Labour’s actions over the past decade.

What we need now is for the parties to put forward their plans for getting us out of this situation, then a general election asap, and then hopefully Brown and his disastrous policies will be kicked out!