bookmark_borderDa jeg var Kapellets Far

Diskussionerne i de danske aviser om konflikten mellem 3F og Vejlegården får mig til at tro, at danskerne efterhånden har fået den idé, at arbejdsgiverne i bund og grund er godgørende, og at fagforeningerne er nogle slyngler, der gør det umuligt at drive virksomhed i Danmark.

Jeg var i et par år “Father of the Chapel” (egl. “Kapellets Far”, men reelt tillidsmand) i fagforeningen National Union of Journalists (NUJ) ved det Murdoch-ejede Collins Dictionaries i Glasgow, og den oplevelse har måske givet mig et noget andet syn på sagen.

I teorien var lønnen individuelt forhandlet for ansatte, der ikke var medlem var NUJ, og kollektivt forhandlet for medlemmerne.

I praksis skete der det, at man centralt i HarperCollins (Collins Dictionaries’ moderselskab) fastlagde en årlig lønstigning, der normalt var lidt mindre end inflationen (reelt altså en årlig lønreduktion), plus en meget lille pulje til ekstra stigninger til nogle få ansatte (der var måske nok til, at 5-10% af de ansatte kunne få 1-2% ekstra i posen). Dem, der forhandlede individuelt, havde et møde med deres chef, hvor de fik et brev med oplysning om deres lønstigning; i teorien kunne de naturligvis brokke sig, men i praksis var der ikke noget at forhandle om. NUJ’s forhandlere (altså på et tidspunkt mig, suppleret med de professionelle fagforeningsfolk fra NUJ) gik til møder med HR-folkene ved Collins, og det normale mønster var det, at vi tilbudt ca. 50% af den stigning, som ikke-medlemmerne fik tilbudt, hvorefter vi kunne forhandle os frem til 100% af stigningen. Det lykkedes aldrig at opnå mere end 100%, så hele forhandlingen var reelt en farce.

Vi kunne naturligvis vælge at strejke, men strejken ville kun have omfattet os selv, uden sympatistrejker eller blokader af nogen art, og da vi kun havde ca. 50% af medarbejderne ved Collins som medlemmer, var der en risiko for, at resten kunne holde afdelingen kørende, til strejken var slut. Vores medlemmer var derfor aldrig synderligt interesserede i at strejke og brugte mest fagforeningsmøderne til at brokke sig over, hvor meget bedre alting var i gamle dage.

Resultatet er, at ansættelsesvilkårene for privatansatte i Storbritannien er blevet forringet år for år. Det er kun i det offentlige, at fagforeningerne har egentlig magt, og det er derfor kun her, at man har fået rimelige lønstigninger.

Da min kære hustru begyndte ved Collins først i halvfemserne, tjente leksikografer ca. 30% mere end gymnasielærere, og deres pensionsforhold var sammenlignelige. Da hun forlod Collins for tre år siden, tjente leksikografer ca. 30% mindre end gymnasielærere, og deres pensioner var meget ringere. Er det en tilsvarende udvikling, man ønsker at se i Danmark?

bookmark_borderHTML5 metric clock

Three years ago, I added a metric clock to this blog, but I later redesigned the whole site and the clock got lost.

In the meantime, HTML5 has been getting more and more widespread, so I think it’s now time for an HTML5 metric (or decimal) clock:

Your browser is not capable of displaying an HTML canvas. 🙁

(Based on an ordinary HTML5 clock.)

Just in case any readers might have forgotten my definition of metric time and dates, here’s an edited version of what I wrote nearly five years ago:

I think the basic unit should be the day, so that we get some nice units such as deciday (slight less than 2.5 hours), centiday (almost 15 minutes) and milliday (almost a minute and a half). Just a shame there’s no SI prefix for 1/100,000, because this fraction of a day is the closest one would get to a second (0.864s, to be precise). I guess people would just say “second” in everyday speech and mean 10µday, just as “minute” would be a sloppy way of saying milliday.

Looking at longer time scales, the decaday could replace the week, the hectoday the month, and the kiloday the year. It would of course have the slight drawback that holidays wouldn’t fall on the same point in each kiloday (because it wouldn’t be aligned with the solar year), but moslems already have a similar problem with their calendar, so I’m sure we’d get used to that quickly. A ten-day week would lead to different working patterns, I guess – seven days at work and a three-day weekend, perhaps?

To honour the people who introduced the metric system in the first place, I think kilodays should be counted from the start of the French revolution, that is, day 0 would be 22nd September 1792. That would make today (12/06/12) day 80,251 (kday 80, hectoday 2, decaday 5, day 1).

bookmark_borderAt arbejde i Storbritannien som danskerWorking for UK
Originally uploaded by jepoirrier

En af mine danske venner spurgte mig for nogle uger siden om forskellen på det danske og britiske arbejdsmarked, da en af hans venner var blevet tilbudt et job i England.

Jeg skrev som svar en e-mail, som har dannet basis for denne blogposting.

Det flg. skal tages med det forbehold, at jeg kun har arbejdet i én virksomhed (bortset fra min egen), og måske var de ikke typiske på alle punkter.

Løn

Lønningerne er generelt en del lavere i Storbritannien end i DK, men det modsvares så af lavere skat, og af et meget lavere prisniveau. (Det er værd at huske på, at pundet er faldet fra ca. 12 kr. til ca. 8 kr. i de år, jeg har boet her, og lønninger og priser er ikke steget tilsvarende.)

Det hænger altså fint sammen, hvis man bor herovre og ikke tager til Danmark for ofte, men hvis ens plan var at bo i Danmark og arbejde i Storbritannien, får man sikkert problemer, medmindre man har særdeles gode forhandlingsevner.

Skat

Skatten på indtægter under ca. £40.000 er formelt set 22%, men dertil kommer national insurance, som reelt også er en skat, på 11%. Kommunalskattens størrelse afhænger af ens bolig, ikke af ens indkomst, og den vil typisk være på £1000-£2000 om året.

Der er stort set ingen fradrag for almindelige lønmodtagere (bortset fra bundfradraget), så man skal ikke regne med fradrag for renter, befordring eller andre ting, som en dansker tager for givet.

Lønforhandling

Hos HarperCollins var der ingen lønforhandling. Man fik hvert år et brev med årets lønstigning, og det var normalt kun inflationen. Jeg fik reelt kun mere i posen de gange, jeg blev forfremmet. Så man skal være tilfreds med lønnen, når man skriver under, for den stiger ikke nødvendigvis. (Naturligvis kan man gå ind til chefen og true med at skride, hvis man ikke får lønforhøjelse, men der er jo ingen garanti for, det virker.) HarperCollins forhandlede også altid løn ved ansættelsessamtalen, ikke bagefter, som man normalt gør i Danmark.

Ferie

Det svinger meget, og det kan være meget mindre end i DK. Det tælles i arbejdsdage (10 dage betyder, man kan være væk i to uger). Nogle virksomheder tæller også helligdage med. Hvis de altså siger “20 days including bank holidays” skal man reelt trække ti dage fra.

Der er ikke noget, der svarer til feriepenge – man får simpelthen løn, mens man er på ferie.

Arbejdstid

Er sikkert ikke til forhandling, men man skal bestemt undersøge det, da det ikke er nær så standardiseret som i Danmark. Det interessante er, om der betales for overtid eller ej. HarperCollins gjorde normalt ikke, og det er vist ret udbredt.

Pension

De fleste virksomheder har i dag en pensionsordning, hvor både arbejdsgiver og -tager indbetaler til en pensionsordning, hvor penge investeres i aktiemarkedet. Det giver i de fleste tilfælde en meget ringe pension, så hvis man regner med at arbejde i Storbritannien i længere tid, skal man passe på, da den offentlige pension også er meget lille.

Mange briter klarer sig udmærket ved at afbetale deres hus i god tid, så de reelt har meget små udgifter i alderdommen, men de fleste britiske pensionister har bestemt ikke råd til at betale husleje eller afdrag.

Fyring

Man skelner mellem firing (ca. = bortvisning) og redundancy. Ved redundancy får man typisk en stor pose penge (jeg fik fx en måneds løn for hvert år, jeg havde været ansat), og det er skattefrit i Storbritannien. Til gengæld findes dagpenge ikke, og understøttelsen er så lav, at det for højtuddannede ikke kan betale sig at ansøge om den.

Børnepasning

Vuggestuer og børnehaver er meget billigere i Danmark end herovre. Man skal regne med at betale mindst £7000 om året per barn, så det løber hurtigt op. Skolen begynder i Skotland, når børnene er mellem 4½ og 5½ år gamle, men skolen slutter typisk ved 15-tiden, og SFO koster også mange penge.

Barselsorlov afhænger i stort omfang af firmaet. Hos HarperCollins fik mødre op til ét år, og fædre to uger.

Afrunding

Jeg håber, dette har givet en basal indsigt i det britiske arbejdsmarked. Hvis jeg har glemt noget, så skriv en kommentar, og jeg skal prøve at uddybe det.

bookmark_borderComplexli, our company

As I’ve mentioned before, Phyllis and I have for some time had plans to get a company of our own.

It’s been a busy week, what with getting the office ready and getting the web site up and running.

But finally we’re ready: Let us introduce you to Complexli Limited, our company to sell computational, lexicographic and linguistic services.

Please do get in touch if there’s anything we can do for you!

Please get in touch also if you might be interested in working freelance for Complexli.

bookmark_borderBye to CollinsMy old office
Originally uploaded by viralbus

Seven years ago, I was still living in Aarhus and was looking for a job, when I noticed the following email on the ling-tex mailing list (a very specialised list about TeX/LaTeX for linguists):

Date: Wed, 09 Jan 2002 13:42:14 +0000
From: Paul Boot 3267 Systems Manager To: “ling-tex@ifi.uio.no” Subject: Ling-TeX: Interested in working with dictionaries?

Collins dictionaries are looking for an experienced programmer/linguist
to join their team in Glasgow. If you have 3 or more years experience in C++, Perl, Unix, (Solaris) systems and especially if you have knowledge of typesetting solutions on a Unix platform, it could be you we’re looking for.
You will need to be a fas-paced and team orientated, able to work happily with linguists and lexicographers and to adhere to deadlines. In the first instance send your CV and covering letter explaining why you want this role to….

I thought that sounded more interesting than the jobs I had seen in Denmark, so I decided to apply.

I had no money at the time, but fortunately they paid for my flight and hotel to go to the job interview, so there was no reason not to go.

I guess the interview went well, since I got the job at the salary I asked for, and I moved to Glasgow and started my new job as analyst programmer in March.

For the first few weeks, I was sitting alone in a tiny cubicle, but soon they moved me to a double cubicle that I was to share with a lexicographer called Phyllis.

Soon we started talking, and we’re now married with a daughter.

Working at Collins has changed a lot over the past seven years. The cubicles made way for an open office, the MD changed two years ago, the department changed its name and remit from Collins Dictionaries to Collins Language, and lots and lots of colleagues and friends have left in successive rounds of redundancy.

And today was then my final day there. Phyllis of course left months ago, so in some ways it’s just going back to the good old days of sharing an office with her.

We’re planning to start up our own company, but I’ll blog about that separately in a few days’ time.

bookmark_borderThe recession is getting closerThat’s All Folks….
Originally uploaded by n8kowald

Some of you might have noticed this article in The Bookseller:

[HarperCollins UK CEO Victoria Barnsley said:] “We have restricted pay increases to those earning under £30k, cut back on hiring and halved our travel and entertainment expenses. But now that the full scale of the recession is becoming clearer, we’re going to have to take further action. We will have to look at reducing the size of our workforce, possibly by about 5%.”

At the moment very little is clear – consultation can’t begin till employee representatives have been elected.

However, it does look like the Language Division might have to bear a higher than average proportion of the workforce reduction, and it does unfortunately look like my role might be affected.

So I have to prepare for the worst and find out what my options are for the future.

Can I find a job that allows me to use my rare combination of linguistic and computational skills? Within commuting distance of Newton Mearns?

If not, should I go for a regular computing job? I’m obviously well qualified for this, although it seems like a shame to mothball my linguistic skills.

Alternatively, should I aim for a freelance career? Perhaps even set up a company with Phyllis providing linguistic and computational services?

Is the latter option more or less risky than usual given the recession that the world is going through?

Please leave your suggestions in the comments section!

bookmark_borderNew office


My office
Originally uploaded by viralbus.

I moved to a new office at work last week. It’s actually a very nice office, with lots of sun in the afternoon, and with enough space to put up my miniature basketball game. It has two drawbacks, though: First, I might finally have an office with a view, but it’s a view of the carpark, not the Campsies. Second, it lacks the world’s best office mate. 🙁