Denseman on the Rattis

Formerly known as the Widmann Blog

dapolitics

Den vigtigste grundlovsændring

Politiken har en diskussion kørende om, hvad det er vigtigst at få ændret i Grundloven.

Jeg vil dog hævde, de har glemt den vigtigste ændring, nemlig at gøre det lettere at ændre Grundloven.

Sagen er jo den, at Grundloven er så forældet, som den er, fordi stort set alle har opgivet at ændre den, så man begynder blot at omfortolke lovteksten.

Når der fx står, at “Kongen handler på rigets vegne i mellemfolkelige anliggender”, begyndte man jo på et tidspunkt at tolke “kongen” som “statsministeren/regeringen” i denne sammenhæng, men hvis Grundloven havde været mulig at ændre, kunne man jo blot have ændret teksten, da den reelle ændring fandt sted.

Jeg synes bestemt ikke, det skal være alt for let at ændre Grundloven – den skulle jo nødig miste sin særlige karakter.

Det bedste ville sikkert være at ændre reglen om folkeafstemning til kun at kræve almindeligt flertal, uden noget krav om, at 40% af befolkningen skal stemme for.

Alternativt kunne man jo også helt droppe folkeafstemningerne, og lade to på hinanden følgende folketing vedtage den nye grundlov med 2/3 (eller 3/4) flertal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *