Denseman on the Rattis

Formerly known as the Widmann Blog

dadeenpoliticsscotland

Alle danskere er nationalister i skotsk forstandDannebrog 120/365
Originally uploaded by Blue Square Thing

Da jeg boede i Danmark, var jeg aktivt medlem af Det radikale Venstre. Nu hvor jeg bor i Skotland, er jeg aktivt medlem af Det Skotske Nationalparti (SNP). Det er måske ikke oplagt for alle danskere, hvordan man problemfrit kan gå fra DrV til SNP.

Sagen er den, at SNP ikke er nationalistisk på samme måde som fx Dansk Folkeparti.

SNP’s nationalisme er det, man på engelsk kalder civic nationalism, og som Wikipedia definerer således:

Liberal nationalism, also known as civic nationalism or civil nationalism, is a kind of nationalism identified by political philosophers who believe in a non-xenophobic form of nationalism compatible with liberal values of freedom, tolerance, equality, and individual rights.[…] Liberal nationalists often defend the value of national identity by saying that individuals need a national identity in order to lead meaningful, autonomous lives and that democratic polities need national identity in order to function properly. Liberal nationalism is the form of nationalism in which the state derives political legitimacy from the active participation of its citizenry (see popular sovereignty), from the degree to which it represents the “general will”. It is often seen as originating with Jean-Jacques Rousseau and especially the social contract theories which take their name from his 1762 book The Social Contract. Liberal nationalism lies within the traditions of rationalism and liberalism, but as a form of nationalism it is contrasted with ethnic nationalism.

Et godt eksempel på, hvordan det kommer til udtryk, kunne man se i Ruth Wisharts tale til uafhængighedsmarchen i Edinburgh:

A Scot is someone born here, and anyone who has paid us the compliment of settling here.

Det er nok sjældent, Dansk Folkeparti definerer danskere på den måde!

Man kan godt argumentere for, at stort set alle danskere og alle danske partier er nationalister i skotsk forstand, på den måde, at alle anser Danmark som værende den bedste basis for det danske demokrati.

I SNP vil vi bestemt ikke udelukke nogen fra Skotland. Vi ønsker blot, at Skotland bliver til et lille nordeuropæisk demokrati, forankret i EU, ligesom Irland, Danmark og Sverige, i stedet for at være en meget lille del af Det forenede Kongerige, der på mange måde har helt andre præferencer end os.

På mange måder er det nok uheldigt, at SNP valgte at bruge ordet national i sit navn, da det i mange andre lande har helt andre konnotationer. Derfor følte Angus Robertson, lederen af SNP’s gruppe i Westminster, sig nødsaget til at sige flg. i et interview med en østrigsk avis:

Wir Schotten sind offene, freundliche Menschen, wir sind Weltbürger — von daher ärgert mich die deutsche Übersetzung meiner Partei: Wir sind keine Nationalisten.

One thought on “Alle danskere er nationalister i skotsk forstand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *