Denseman on the Rattis

Formerly known as the Widmann Blog

dalinguisticsnbnnpolitics

Norges Riges Grundlov skal oversættes fra dansk til bokmål og nynorskStortinget
Originally uploaded by kjelljoran

Norges grundlov har altid været skrevet på dansk, fordi dansk var Norges sprog, da den første grundlov blev skrevet, og man har ikke hidtil villet gå tilbage og omskrive eksisterende paragraffer.

Pudsigt nok sneg der sig i årenes løb mange norvagismer ind, og 2004 rettede man nogle sproglige fejl (PDF). Fx ændrede man “Den udøvende Magt er hos Kongen, eller hos Dronningen hvis hun har ervervet Kronen efter Reglerne i § 6 eller § 7 eller § 48 i denne Grundlov. Naar den udøvende Magt saaledes er hos Dronningen, har hun alle de Rettigheder og Pligter som ifølge denne Grundlov og Landets Love indehaves av Kongen.” til “Den udøvende Magt er hos Kongen, eller hos Dronningen hvis hun har erhvervet Kronen efter Reglerne i § 6 eller § 7 eller § 48 i denne Grundlov. Naar den udøvende Magt saaledes er hos Dronningen, har hun alle de Rettigheder og Pligter som ifølge denne Grundlov og Landets Love indehaves af Kongen.”

Men denne situation bliver der lavet om på nu. Stortinget nedsatte for nogen tid siden en arbejdsgruppe, der skulle oversætte grundloven til bokmål og nynorsk, og gruppen har nu færdiggjort sit arbejde, og resultatet her er: “Rapport til Stortingets presidentskap fra Grunnlovsspråkutvalget
om utarbeidelse av språklig oppdaterte tekstversjoner av
Grunnloven på bokmål og nynorsk” (PDF)
.

Her er et typisk eksempel fra rapporten:

Gældende tekst Bokmål Nynorsk
§ 110 c
Det paaligger Statens Myndigheder at respektere og sikre Menneskerettighederne. Nærmere Bestemmelser om Gjennemførelsen af Traktater herom fastsættes ved Lov.
§ 110 c
Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene. Nærmere bestemmelser om gjennomføringen av traktater om dette fastsettes ved lov.
§ 110c
Dei statlege styresmaktene skal respektere og tryggje menneskerettane. Nærare føresegner om gjennomføringa av traktatar om dette blir fastsette i lov.

Som dansksproget føler jeg et vist vemod, men det giver med norske øjne nok god mening.

3 thoughts on “Norges Riges Grundlov skal oversættes fra dansk til bokmål og nynorsk

 • Da jeg lærte nynorsk, hævdede min lærebog altid, man skulle undgå verbalsubstantiver, så ville anden halvdel af paragraffen på nynorsk ikke lyde bedre som “Ein fastset i lov korleis traktatar om dette skal gjennomførast”?

  Reply
 • Trond Engen

  Det er flere problemer i eksempelparagrafen. Jeg kunne ønske meg noe sånt som:

  Statsstyret skal akte og tryggje menneskerettane slik som dei er fastsette i mellomfolkelege traktatar. Desse skal settast gjennom med lov.

  Både den opprinnelige teksten og de nye mangler en logisk sammenheng mellom “respektere og tryggje menneskerettatne” og “gjennomføringa av traktatar”. Min tekst gjør det helt klart at menneskerettighetene er vedtatt internasjonalt. Det har også den fordelen at man unngår sånt tøys som den britiske regjeringa har satt i gang for å unngå menneskerettsdomstolens jurisdiksjon.

  “Gjennomføring av traktater” er klossete i seg sjøl. Dessuten er det noe ugreit med overgangen fra det uforpliktende “føresegner”/”bestemmelser” til det eksplisitte “lov”.

  Og så mener jeg at grunnlovsparagrafer prinsipelt skal være generelle og vidtfavnende.

  Reply
  • Eg trur problemet med teksti di er at meiningi er endra jamført med den opphavlege teksti, og oppgåva deira var berre å endra språket, ikkje meiningi. Men elles er eg einig med deg.

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *