bookmark_borderNorges Riges Grundlov skal oversættes fra dansk til bokmål og nynorskStortinget
Originally uploaded by kjelljoran

Norges grundlov har altid været skrevet på dansk, fordi dansk var Norges sprog, da den første grundlov blev skrevet, og man har ikke hidtil villet gå tilbage og omskrive eksisterende paragraffer.

Pudsigt nok sneg der sig i årenes løb mange norvagismer ind, og 2004 rettede man nogle sproglige fejl (PDF). Fx ændrede man “Den udøvende Magt er hos Kongen, eller hos Dronningen hvis hun har ervervet Kronen efter Reglerne i § 6 eller § 7 eller § 48 i denne Grundlov. Naar den udøvende Magt saaledes er hos Dronningen, har hun alle de Rettigheder og Pligter som ifølge denne Grundlov og Landets Love indehaves av Kongen.” til “Den udøvende Magt er hos Kongen, eller hos Dronningen hvis hun har erhvervet Kronen efter Reglerne i § 6 eller § 7 eller § 48 i denne Grundlov. Naar den udøvende Magt saaledes er hos Dronningen, har hun alle de Rettigheder og Pligter som ifølge denne Grundlov og Landets Love indehaves af Kongen.”

Men denne situation bliver der lavet om på nu. Stortinget nedsatte for nogen tid siden en arbejdsgruppe, der skulle oversætte grundloven til bokmål og nynorsk, og gruppen har nu færdiggjort sit arbejde, og resultatet her er: “Rapport til Stortingets presidentskap fra Grunnlovsspråkutvalget
om utarbeidelse av språklig oppdaterte tekstversjoner av
Grunnloven på bokmål og nynorsk” (PDF)
.

Her er et typisk eksempel fra rapporten:

Gældende tekst Bokmål Nynorsk
§ 110 c
Det paaligger Statens Myndigheder at respektere og sikre Menneskerettighederne. Nærmere Bestemmelser om Gjennemførelsen af Traktater herom fastsættes ved Lov.
§ 110 c
Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene. Nærmere bestemmelser om gjennomføringen av traktater om dette fastsettes ved lov.
§ 110c
Dei statlege styresmaktene skal respektere og tryggje menneskerettane. Nærare føresegner om gjennomføringa av traktatar om dette blir fastsette i lov.

Som dansksproget føler jeg et vist vemod, men det giver med norske øjne nok god mening.

bookmark_borderStram norsk retskrivning?Orthographe/y
Originally uploaded by jcbear2

Der er et interview med professor Jens Normann Jørgensen på P1, der iflg. linket mener, at “der sagtens kunne være flere måder at stave et ord på – i stedet for bare en korrekt udgave.”

Jeg har ikke haft tid til at lytte til indslaget, og så skal man passe på med at kritisere, så det flg. skal ikke tages som en direkte kritik af professoren.

Jeg har ikke noget problem med små variationer i skriftsproget, hvis det afspejler en forskel i udtalen blandt mennesker, der taler skriftsprogsnært. Det er fx på sin plads, at østrigere skriver “Jänner” i stedet for “Januar”, da det afspejler deres udtale af ordet, ligesom det er OK, at amerikanere skriver “aluminum” i stedet for “aluminium”.

Jeg kan blot ikke komme i tanke om mange eksempler, hvor den slags er et problem på dansk, så det er næppe dette, han prøver at løse.

Men Jens Normann Jørgensen skriver også flg.: “Det, jeg taler for, er, at vi i nogen grad indfører norske tilstande i dansk stavning. I vores uddannelsesvæsen lærer vi de unge mennesker, at der kun er en måde at gøre det på, og det er den korrekte. Hvis man ikke gør det på den måde, så gør man det ikke ordentligt, og så behøver vi ikke høre efter. I Norge er det stik modsat.”

Det er nok en noget lemfældig omgang med sandheden om den norske sprogsituation. Det er ganske korrekt, at mange ord kan skrives på mange måder på norsk, men det er jo slet ikke tilfældet, at man bare kan skrive, som man taler. “Bogen” kan fx kun hedde boka (begge målformer), boken (kun bokmål) eller boki (kun nynorsk), selvom -k- bliver til -g- i nogle områder, og selvom den bestemte artikel også kan have andre former end -a, -en og -i i dialekterne. På samme måde kan “kommer” kun hedde kommer (bokmål), kjem eller kjemer (begge nynorsk), men ikke fx *kom eller *kjemmer.

Samtidig revideres norsk retskrivning ofte, så det er faktisk yderst vanskeligt at skrive korrekt norsk – det er slet ikke et spørgsmål om at lægge mindre vægt på korrekthed.

bookmark_borderBouvetøyi

Eg har hatt gjester på bloggen min frå mangt eit land i laupet av det siste året der eg har logget kor dei kom frå, men ein gjest i går slo likevel rekorden: Han var frå Bouvetøyi!

Wikipedia skriv at Bouvetøyi er ei øy i Søratlanteren som er under norsk suverenitet. Ho er den mest avsidesliggjande ubebudde øy i verdi og ligg 1700?km frå nærmaste land, Dronning Maud Land.

bookmark_borderDen best mogelege måten å byrja dagen på


tyre troubles
Originally uploaded by phyl1.

I dag morgon då Phyllis og eg kom køyrande på motorvegen på veg til arbeid, vart bilen hennar brått ustabil. Diverre var det ingen rabatt, men ho klarde å køyre bilen fram til fyrste avkøyring der eg fekk moro av å skifte dekk.

Me fekk eit lite sjokk då me såg hjulet (sjå bildet) – det var heilt øydelagt.

Phyllis sagde seinare noko tull om at det var den best mogelege måten å byrja dagen på. Kva ho meinte var at det var betre eg var med ho, at det var godt ho ikkje køyrde for fort, og at vêret var godt, men eg kan kor som er tenkje på mange betre måtar å byrja han på!